L’Hospital de Bellvitge avança en 25 minuts el tractament urgent de l’ictus

-

L’atenció urgent davant d’un ictus és clau: cada minut que passa moren dos milions de neurones. Per aquest motiu l’Hospital Universitari de Bellvitge, un dels centres amb més volum de pacients amb ictus de Catalunya, ha incorporat la tecnologia point of care (diagnòstic ràpid a la capçalera del pacient) per escurçar els temps per a l’administració dels tractaments urgents de l’ictus.

L’objectiu és aconseguir salvar el major nombre possible de neurones. Quan un pacient amb ictus arriba a l’hospital, una part de les neurones cerebrals ja estan danyades de manera irreversible, però una bona part de les neurones de l’àrea afectada són viables durant uns pocs minuts i es poden salvar si s’apliquen els tractaments oportuns. 

L’ictus és una patologia aguda que afecta al cervell i pot comprometre les funcions cognitives, motores i sensitives. La rapidesa determina, en bona mesura, el grau de discapacitat causat per la malaltia.

Amb l’aplicació de la tecnologia point of care de forma sistemàtica en el Servei d’Urgències, l’Hospital Universitari de Bellvitge ha aconseguit avançar en 20-25 minuts el temps per a l’administració dels tractaments urgents; el que suposa salvar 38 milions de neurones en cada pacient.

Els neuròlegs del Servei d’Urgències utilitzen els sistemes de diagnòstic ràpid point of care (que permeten l’anàlisi de paràmetres amb una mínima gota de sang) per conèixer l’estat de coagulació de la sang dels pacients amb sospita d’un ictus. D’aquesta manera tenen el resultat en només 15 segons quan abans, amb el sistema d’extracció sanguínia convencional, tardaven 40 minuts a tenir-lo, ja que calia processar la mostra, enviar- la al laboratori i esperar la resposta.

El fet de conèixer, després de la realització d’un TAC, l’estat de coagulació del pacient permet administrar de forma precoç els tractaments per obrir les artèries taponades i dissoldre el trombe ja sigui farmacològicament (trombòlisi) o amb dispositius mecànics (cateterismes amb trombectomia ) i garanteix en la majoria d'ocasions uns millors resultats. En el 85% dels pacients que arriben al Servei d’Urgències, la causa de l'ictus és una oclusió arterial per un èmbol o trombe.

El doctor Pere Cardona, coordinador de la Unitat de Neurovascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge, explica les avantatges del sistema point of care: “La rapidesa en l’obtenció dels resultats i la lectura gairebé instantània dels mateixos és clau per actuar de forma precoç en cas d’alteració de la coagulació de la sang”. En els darrers 4 anys, els més de 3.500 casos d’ictus atesos al Servei d’Urgències s’han beneficiat d’aquest sistema, el que ha suposat un estalvi de 88 mil minuts d’espera a Urgències per ser diagnosticats.

“Els sistemes de diagnòstic ràpid point of care s’usen de forma habitual per al control de diferents patologies –en els diabètics per al control dels nivells de sucre, per exemple-, però introduir-los de manera sistemàtica en un Servei d’Urgències era un repte i estem molt satisfets dels resultats”, afegeix Cardona. Per al correcte funcionament del sistema ha fet falta una formació dels professionals que han d’usar el dispositiu i han d’interpretar els resultats. L’Hospital Universitari de Bellvitge ha estat pioner en la incorporació de l’anàlisi diagnòstic immediat en el tractament de l’ictus en fase aguda.

La primera causa de mort en dones

L’ictus és la primera causa de mort en les dones i la tercera en els homes a Catalunya. Més de 13.000 persones ingressen cada any per un ictus. La Unitat d’Ictus de l’Hospital Universitari de Bellvitge (amb 10 llits) és una de les tres que existeixen a Catalunya especialitzades en l’abordatge dels casos més complexos i rep nombrosos pacients d’altres hospitals per a ser tractats. Així mateix, proporciona serveis de teleassistència en connexió amb centres del seu àmbit d’influència. L’any 2017 va atendre 760 Codi Ictus, realitzant 132 tractaments endovenosos i 170 trombectomies.

  • point_ofcare_ictus_Bellvitge.jpg