Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Urgències...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Urgències

Equip humà

Coordinador Mèdic
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea
Responsable Admissions Urgents
Supervisors/es

Presentació del servei

El Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge atén la demanda urgent de qualsevol especialitat, a excepció de la pediatria i de l’obstetrícia, 24 hores al dia durant els 365 dies de l’any. Per desenvolupar aquesta tasca, s’organitza segons nivell d’urgència (triatge), complexitat i gravetat, resolent la demanda amb visió integral, coordinant-la amb altres serveis del propi hospital, amb altres hospitals i amb la medicina extrahospitalària, per aconseguir de forma més eficient un millor resultat, en termes de salut i satisfacció global del pacient i familiars.

El Servei pretén assolir aquests resultats posant èmfasi en l’adequació dels temps de resposta sobretot en els casos en què la gravetat, el nivell d’urgència i/o el patiment fan que el temps sigui una variable crítica i al mateix temps intentant garantir el màxim de confortabilitat, intimitat i privacitat i, tanmateix, adaptant-se als constants canvis en la demanda, mantenint una atenció urgent de qualitat, adaptant l’estructura de forma dinàmica a la funcionalitat que calgui en cada moment.

El Servei desenvolupa tasques d’investigació en l’àmbit de la Medicina d’Urgències i realitza formació de pregrau, grau i formació continuada. Aquesta darrera, amb vocació territorial, el que permet optimar els diferents processos urgents segons patologies.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

1. Triatge estructurat

 • Nivell d'urgència
 • Ubicació en espais

2. Codis

Codi ictus

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i cordinació intrahospitalària
 • Monitoritage
 • Suport i coordinació a unitat específica d'ictus

Codi infart

 • Activació dins servei
 • Monitoratge
 • Suport a unitats específiques hemodinàmiques

Codi PPT

 • Coordinació extrahospitalària
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge

Codi sèpsia

 • Activació dins servei
 • Atenció i coordinació intrahospitalària
 • Monitoratge

3. Procediments terapèutics i de diagnosi

 • Cardioversions elèctriques
 • Ventilació mecànica no invasiva/Alt Flux
 • Ventilació mecànica invasiva
 • Angioradiologia  
 • AngioTomografia computeritzada
 • Tomografia computeritzada
 • Ecografia pulmonar
 • Ecocardiografia
 • Ecografia abdominal
 • Ecografia vascular
 • Radiologia simple
 • Endoscòpia
 • Broncocòspia
 • Videofaringoscòpia
 • Escòpia traumatologia

4. Unitat de Curta Estada d'Urgències (UCEU)

 • Hospitalització 24 llits de patologia crònica descompensada que requereix 72 hores d'ingrés.

5. Cartera de serveis per especialitats

Quirúrgiques

 • Cirurgia vascular
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia plàstica
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Cirurgia toràcica
 • Cirurgia cardíaca
 • Ginecologia
 • Neurocirurgia
 • Oftalmologia
 • Otorrinolaringologia
 • Traumatologia
 • Urologia

Mèdiques

 • Cardiologia
 • Gastroenterologia
 • Malalties infeccioses
 • Medicina Interna
 • Nefrologia
 • Neurologia
 • Pneumologia
 • Psiquiatria
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 575 / 932 607 878

 

 

Ubicació