Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Neurocirurgia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Neurocirurgia

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Neurocirurgia (NCR) forma part de l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB). Ocupa, per a hospitalització, dues Unitats de la Planta 9ª (9-2 i 9-3), incloent la Unitat de Cures Intermèdies.

El Servei de NCR atén a una població, no pediàtrica, superior al 1.500.000 habitants (Regió Costa de Ponent i centres sanitaris de referència de les comarques de Tarragona i Lleida). El Servei està, així mateix, involucrat en el Campus de Bellvitge de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB), tant en relació amb l'ensenyament de pregrau (Llicenciatura) com de postgrau (Doctorat i Formació Continuada), contant amb dos professors associats al Departament de Cirurgia i Especialitats Quirúrgiques, alhora que la totalitat del Staff del Servei compte amb el "Certificat de Col·laboració Docent" de l'OB.

El Servei de NCR compta amb Consultes Externes i Quiròfans propis dotats amb utillatge d'alta tecnologia, Unitat-Laboratori de monitoratge de la pressió intracraneal, Unitat de Cures Intermèdies o semicríticos sota control exclusiu del propi Servei. Amés, té una dotació d'infermeria especialitzada en el pacient *neuroquirúrgic. Funcionalment el Servei de NCR està dirigit pel cap del Servei i dividit en Seccions, amb Prefectures de les mateixes. Encara que abastant totes elles la neurocirurgía general, s'han estructurat en Grups Funcionals de subespecializació (GFS) amb responsables específics (experts) per tal de maximitzar l'eficiència.

Aspectes rellevants

> Aquí podreu trobar l'Activitat Assistencial i Cièntífica del Servei de Neurocirurgia l'any 2009

Procediments més destacats

 • Neuroocologia (UNO).
 • Radiocirurgia.
 • Cirurgia del tronc cerebral, sellar i base del crani.
 • Traumatisme cranioencefàlic.
 • Cirurgia funcional del trastorn obsessivocompulsiu (TOC).
 • Cirurgia de la Epilèpsia i de la malaltia del Parkinson.
 • Cirurgia del Raquis d'alta complexitat.

Altres aspectes rellevants:

L'ampli volum de pacients atesos anualment al Servei, amb una mitjà superior a 1000 intervencions quirúrgiques a l'any, ha permès disposar d'una àmplia experiència, no només en la denominada Neurocirurgia General, sinó en aquelles patologies que per la seva infreqüència o complexitat fan que el Servei de NCR estigui plenament capacitat i experimentat per a resoldre-les. Això ha portat a desenvolupar Grups Funcionals de Subespecialització (GFS) amb responsables específics per maximitzar l'eficàcia. Els residents, durant la seva formació roten per ells i el personal d'infermeria coneix el maneig postoperatori d'aquests pacients. Els GFS són:

 • Neurovascular, amb possibilitat de tractament quirúrgic o endovascular urgent per aneurismes cerebrals, amb equip d'emergències especials que permet cobertura tots els dies de la setmana, independentment de l'horari.
 • Cirurgia en àrees cerebrals d'alta eloqüència.
 • Cirurgia de la base craneal, transesfenoidal i transoral.
 • Cirurgia estereotàctica i neuronavegació per imatge.
 • Neuroendoscòpia cerebral i espinal.
 • Neurocirurgia funcional.
 • Cirurgia del tronc cerebral. La unitat no està aïllada.

El Servei de NCR del HUB ha estat atent al desenvolupament tecnològic que ha acompanyat l'evolució de la medicina i especialment la patologia del sistema nerviós en els últims anys. Això s'ha posat de manifest en un doble vessant: d'una banda a l'incorporar avenços tecnològics al nostre quefer diari (com és el cas dels sistemes d'endocopia cerebral i espinal minimament invasiva) els sistemes de neuronavegació intraoperatoria o les tècniques de monitoratge intraoperatori i la cirurgia en zones cerebrals d'alta eloqüència, com són les àrees motores o del llenguatge. El segon aspecte ha consistit en establir aliances amb altres professionals i especialitats de la medicina dintre i fora del nostre hospital . Entre ells cap destacar:

 • Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) i el Departament de Bioquímica de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al desenvolupament i validació de les tècniques d'espectroscòpia per ressonància magnètica nuclear en tumors cerebrals, participant en el projecte INTERPRET, finançat per la Unió Europea i el projecte MEDIVO, actualment en fase d'execució.
 • Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI), per a la realització de ressonància magnètica funcional, per a la localització de zones cerebrals funcionals com les àrees motores i del llenguatge, per a la planificació prequirúrgica de tumors cerebrals en aquestes regions.
 • Departament d'Anatomia Humana de la Facultat de Medicina (Campus de *Bellvitge) per a la docència de pregrau.
 • Serveis d'Oncologia Mèdica i Radioteràpia de l'Hospital Duran i Reynals i el d'Anatomia Patològica del HUB, i el Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Bellvitge per a impulsar una Unitat de Neurooncología amb la finalitat d'oferir un tractament integral al pacient portador d'un tumor cerebral o espino-medul·lar, en actiu des de l'any 2000. Amb l'Institut de Neuropatologia de la UB: Determinació de MGMT en gliomas d'alt grau i la seva relació pronòstica amb la quimiosensibilitat.
 • Serveis de Radioteràpia de l'Hospital Duran i Reynals, Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) de Bellvitge i Secció de Neurorradiologia del HUB per a desenvolupar un tractament integral per a aquells pacients que precisin de Radiocirugía Estereotàctica per al tractament de lesions vasculares o tumorales cerebrals.
 • Servei de Neurorradiologia Intervencionista de l'Hospital General de Catalunya i els Serveis de Neurologia i la Secció de Neurorradiología del HUB per a constituir una Comissió de Patologia Vascular Cerebral per al tractament multidisciplinar dels pacients portadors de lesions vasculars cerebrals o medul·lars complexes, oferint tractament endovascular, quirúrgic o radioquirúrgic.
 • Servei de Neurologia al Codi ICTUS (Craniectomia Descompressiva per a Tractaments dels Infarts d'Arteria Cerebral Mitja maligne), tractament quirúrgic de la Epilèpsia i de la malaltia de Parkinson   
 • Serveis d'Anestèsia i Reanimación i Medicina Intensiva per al tractament integrat del pacient neurocrítico, especialment del pacient amb traumatisme craneoencefàlic greu.
 • Serveis de Neurologia, Anestèsia i Reanimación, Cures Pal·liatives i Farmàcia per a l'establiment d'una comissió de Dolor, on es valoren i tracten de forma multidisciplinar pacients portadors de dolor crònic -neoplásic o no- i amb dolor neuropàtic.
 • Servei d'Hemostasia, per al control i desenvolupament de protocols específics de profilàxi de la malaltia tromboembòlica venosa en Neurocirurgia.
 • Servei de Neurofisiología Clínica per al desenvolupament de protocols específics de monitoratge intraoperatori de parells craneales, medula i nervis perifèrics.
 • Servei de Neurofisiología Clínica i Unitat de Neuropsicologia per al maneig complet de pacients portadors de lesions en zones cerebrals d'alta eloqüència cerebral (àrees motores i del llenguatge).
 • Unitat de Neuropsicologia, per al tractament rehabilitador dels pacients amb seqüeles cognitives postraumatisme craneoencefàlic, tumors cerebrals i patologia vascular cerebral.
 • Servei de Rehabilitació i Servei de Neurofisiología Clínica per al tractament rehabilitador dels pacients amb paràlisi facial.
 • Serveis de ORL, Cirurgia Maxilofacial i Cirurgia Plàstica per a l'abordatge integral del pacient amb patologia tumoral de la base de crani.
 • Servei de Psiquiatria del HUB per a Tractament neuroquirúrgico dels trastorns obsessiu-compulsius mitjançant cirurgia.
 • Estudis multicèntrics internacionals:
  • Rescue ICP (Randomized Evaluation of Surgery with Craniectomy for Uncontrollable Elevation of Intracraneal Pressure) coordinat pel Servei de Neurocirurgia de la Universitat de Cambridge (Regne Unit)  
  • CLEAR III (Clot Lysis Evaluating Accelerated Resolution of Intraventricular Hemorrhage) coordinat pel Servei de Neurocirurgia de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, Mariland, USA)
  • DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion) per a l'avaluació de dispositius de substitució del lligament interespinós.  

Tecnologia i procediments: els dos quiròfans dels que disposa el Servei de Neurocirugía, disposen dels següents mitjans materials:

 • Taules amb craniostatos i arcs per a posició asseguda.
 • Microscopis quirúrgics.
 • Microcamera de vídeo amb monitor i connexió a microscopi.
 • Microcamera fotogràfica amb connexió a microscopi.
 • Instrumental de microcirurgia.
 • Instrumental per a cirurgia transesfenoidal i transoral.
 • Instrumental per a cirurgia neurovascular.
 • Instrumental per a cirurgia espinal i d'estabilització.
 • Coaguladors bipolars.
 • Aspirador ultrasònic per a tumors cerebrals i medul·lars.
 • Generador de radiofreqüència.
 • Guia estereotàxica CRW, Brain-Lab i Varioguide.
 • Neuronavegador Brain-LAB.
 • Estimulador cortico-subcortical bipolar.
 • Amplificador d'imatges portàtil.
 • Craniotómos pneumàtics i elèctrics.
 • Sets de fresats.
 • Monitarización neurológica intraoperatòria.
 • Neuroendoscopios
 • Angiògraf intraoperatori.

Tractaments principals:

 • Craneotomia amb exèresi microquirúrgica de tumors cerebrals.
 • Craneotomia per tumor cerebral amb mapa cerebral intraoperatori
 • Craneotomia per el clipatge d'aneurismes cerebrals i ressecció de malformacions vasculars cerebrals.
 • Abordatges a la hipòfisi per via transcranial i transesfenoidal.
 • Abordatge craneofacials a la base del crani.
 • Cirurgia de l'angle pontocerebel·los per a la resecció de tumors (neurinomes acustic) i microcompressió vascular del nervi trigemin.
 • Tractament quirúrgic de la neuralgia trigeminal.
 • Implantació de sistemes de derivació de líquid cefalorraquidi (vàlvules)
 • Tractament neuroquirúrgic del dolor.
 • Psicocirurgia de les malformacions craniocerebrals.
 • Craneotomies per lesions traumàtiques cerebrals.
 • Extirpació de tumors medul·lars i espinals sota monitorització intraoperatoria.
 • Artrodesis espinals de qualsevol localització.
 • Artroplàstia cervical.
 • Artrodesis Percutània i Cirurgia Mínimament Invasiva del Raquis.
 • Tractament de l'espondilolistesi.
 • Tractament de les fractures vertebrals.
 • Tractament quirúrgic de la siringomielia.
 • Rizolisi amb radiofreqüència a nivell cervical i lumbar.
 • Neurocirurgia dels nervis perifèrics. INVESTIGACIÓ I RECERCA
 • Cirurgia en àrees funcionals d'alta eloqüència (motor i llenguatge).
 • Espectroscòpia per Ressonància Magnètica.
 • Ressonància Magnètica Funcional.
 • Tractament de l'hemorràgia intraventricular amb fibrinolítics intratecales.
 • Tractament intratecal del vasospasmo cerebral i estudi de la pressió tisular de l'oxigen cerebral en els pacients amb hemorràgia subaracnoidea d'origen aneurismàtic.
 • Estudis de dinàmica de líquid cefaloraquidi en el pacient amb hidrocefàlia crònica de l'adult.
 • Tractament neuroquirúrgic dels trastorns obsessiu-compulsius.
 • Determinació de MGMT en gliomas d'alt grau i la seva relació pronòstica amb la quimiosensibilidad.
 • Estudis multicèntrics internacionals:
  • Rescue ICP (Randomized Evaluation of Surgery with Craniectomy for Uncontrollable Elevation of Intracraneal Pressure) coordinat pel Servei de Neurocirurgia de la Universitat de Cambridge (Regne Unit)  
  • CLEAR III (Clot Lysis Evaluating Accelerated Resolution of Intraventricular Hemorrhage) coordinat pel Servei de Neurocirurgia de la Universitat Johns Hopkins (Baltimore, Mariland, USA)
  • DIAM (Device for Intervertebral Assisted Motion) per a l'avaluació de dispositius de substitució del lligament interespinós.  

 

 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932607628
 • Fax: 932607864

Ubicació