Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Nefrologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Nefrologia

Equip humà

Cap de servei
Consultor emerit
Senior Docent
Cap de secció
Director de programa
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

El Servei de Nefrologia de l’Hospital Universitari de Bellvitge és un centre de referència per a l’atenció nefrològica d’una part de la Regió Sanitària de Barcelona (Alt Penedès, Garraf, Anoia, Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat).
Aquesta responsabilitat és assumida en col·laboració amb les unitats d’assistència nefrològica d’Igualada i de l’Hospital Moisès Broggi, el Consorci Sanitari del Garraf i amb els centres d’hemodiàlisi de l’Hospitalet (Fresenius Medical Care i Diaverum Servicios Renales) i Martorell (BBraun).
A més, el Servei actua com a referència per al trasplantament renal de les regions sanitàries de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, que depenen pel que fa a l’atenció nefrològica, de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona.

 

 

Aspectes rellevants

Procediments més destacats
 • Consulta d’hipertensió arterial: refractària, secundària. MAPA i elasticitat vascular.
 • Diagnòstic i tractament de les nefropaties autoimmunes primàries i sistèmiques, mitjançant plasmafèresi de membrana i immunosupressors xenobiòtics i biològics.
 • Consulta de nefropatia diabètica.
 • Consulta de malaltia renal crònica. Nefropaties hereditàries.
 • Consulta d’infermeria d’orientació en tècniques de tractament renal substitutiu (trasplantament, diàlisi peritoneal, hemodiàlisi).
 • Unitat d’Accés Vascular per a Hemodiàlisi (FAVBELL) 
 • Unitat d’Hemodiàlisi de Crònics. Ultrafiltració en línia.
 • Programa de diàlisi peritoneal.
 • Tractament de la insuficiència cardíaca amb ultrafiltració peritoneal.
 • Tractament del fracàs renal agut amb tècniques contínues en el malalt crític.
 • Trasplantament renal de donant cadàver i donant viu. Trasplantament renal creuat. Trasplantament ABO incompatible. Tècniques de dessensibilització. Trasplantament renal de donant en asistòlia i de pacient amb sensibilització HLA.
   
Activitat assistencial 2015

El nombre de trasplantaments renals ha estat de 124, dels quals 92 han estat trasplantaments de donant cadàver (23 asistòlia, 1 hepatorenal, 1 cardiorenal) i 32 de donant viu (3 creuats, 5 ABO incompatible) amb una experiència acumulada de pràcticament 2.800 trasplantaments renals.
Actualment, es fa un seguiment ambulatori de gairebé 1.300 pacients amb trasplantament renal en funcionament. La supervivència del pacient i de l’empelt a l’any és del 96,6% i 95,2% i, als 5 anys, del 89% i 86%.
S’han donat 1.067 altes hospitalàries i s’han dut a terme 1.652 primeres visites i 13.355 visites de seguiment en la consulta externa.
S’han inclòs 109 pacients incidents en hemodiàlisi com a primera tècnica amb un percentatge FAV del 78,3%, com a primer accés vascular. El programa de diàlisi peritoneal inclou 62 pacients. El programa d’hemodiàlisi de crònics és de 43 pacients. A l’àrea d’hemodiàlisi d’aguts s’han fet 6.025 sessions.
La Unitat d’Hemodiàlisi de l’hospital dóna suport amb tècniques de diàlisi contínua i hemodiàlisi a les unitats de crítics (202 casos tècniques contínues). També s’han efectuat 78 sessions de plasmafèresi i 23 d’immunoabsorció.


Aquí podeu accedir a la guia del pacient trasplantat renal

Aquí podeu accedir a al guia del donant viu

 
Publicacions científiques destacades 2014

Articles originals

Coelho S, Ortiz F, Gelpi R, Koskinen P, Porta N, Bestard O, Melilli E, Taco O, Torras J, Honkanen E, Grinyó JM, Cruzado JM
Sterile leukocyturia is associated with interstitial fibrosis and tubular atrophy in kidney allograft protocol biopsies
American Journal of Transplantation 2014, 14 (4): 908-915

Colom H, Lloberas N, Andreu F, Caldés A, Torras J, Oppenheimer F, Sánched-Plumed J, Gentil MA, Kuypers DR, Brunet M, Ekberg H, Grinyó JM
Pharmacokinetic modeling of enterohepatic circulation of mycophenolic acid in renal transplant recipients
Kidney International 2014; 85 (6): 1434-1443

De Vries AP, Ruggenenti P, Ruan XZ, Praga M, Cruzado JM, Bajema IM, D’Agati VD, Lamb HJ, Pongrac Barlovic D, Hojs R, Abbate M, Rodriquez R, Mogensen CE, Porrini E, ERA-EDTA Working Group Diabesity
Fatty kidney: emerging role of ectopic lipid in obesity-related renal disease
Lancet Diabetes & Endocrinology 2014; 2 (5): 417-426.

Lúcia M, Crespo E, Melilli E, Cruzado JM, Luque S, Llaudó I, Niubó J, Torras J, Fernández N, Grinyó JM, Bestard O
Preformed frequencies of CMV-specific memory T and B cells identify protected CMV-sensitized individuals among seronegative kidney transplant recipients
Clinical Infectious Diseases 2014; 59 (11): 1537-1545

Roedder S, Sigdel T, Salomonis N, Hsieh S, Dai H, Bestard O, Metes D, Zeevi A, Gritsch A, Cheeseman J, Macedo C, Peddy R, Medeiros M, Vincenti F, Asher N, Salvatierra O, Shapiro R, Kirk A, Reed E, Sarwal MM
The kSORT assay to detect renal transplant patients at high risk for acute rejection: results of the multicenter AART study
Plos Medicine 2014; 11 (11): e1001759

Publicacions científiques destacades 2015

Cruzado JM, Moreno P, Torregrosa JV, Taco O, Mast R, Gómez-Vaquero C, Polo C, Revuelta I, Francos J, Torras J, García-Barrasa A, Bestard O, Grinyó JM. A Randomized Study Comparing Parathyroidectomy with Cinacalcet for Treating Hypercalcemia in Kidney Allograft Recipients with Hyperparathyroidism. J Am Soc Nephrol. 2015 Dec 8. pii: ASN.2015060622


Lúcia M, Luque S, Crespo E, Melilli E, Cruzado JM, Martorell J, Jarque M, Gil-Vernet S, Manonelles A, Grinyó JM, Bestard O. Preformed circulating HLA-specific memory B cells predict high risk of humoral rejection in kidney transplantation. Kidney Int. 2015;88:874-87.


de Ramon L, Ripoll E, Merino A, Lúcia M, Aran JM, Pérez-Rentero S, Lloberas N, Cruzado JM, Grinyó JM, Torras J. CD154-CD40 T-cell co-stimulation pathway is a key mechanism in kidney ischemia-reperfusion injury. Kidney Int. 2015;88:538-49.


Porrini E, Ruggenenti P, Mogensen CE, Barlovic DP, Praga M, Cruzado JM, Hojs R, Abbate M, de Vries AP; ERA-EDTA diabesity working group. Non-proteinuric pathways in loss of renal function in patients with type 2 diabetes. Lancet Diabetes Endocrinol. 2015;3:382-91.

Lazzeri E, Ronconi E, Angelotti ML, Peired A, Mazzinghi B, Becherucci F, Conti S, Sansavini G, Sisti A, Ravaglia F, Lombardi D, Provenzano A, Manonelles A, Cruzado JM, Giglio S, Roperto RM, Materassi M, Lasagni L, Romagnani P. Human Urine-Derived Renal Progenitors for Personalized Modeling of Genetic Kidney Disorders. J Am Soc Nephrol. 2015;26:1961-74
 

Docència

Pregraus a la Facultat de Medicina, Departament de Ciències Clíniques, Campus de Bellvitge, Universitat de Barcelona.
Acreditació per a la formació mèdica especialitzada en nefrologia, amb l’assignació de dos metges residents per any. El 2015 el Servei ha estat la primera elecció de MIR en nefrologia d’Espanya.

 

 

Informació per als pacients

 

Ubicació

Edifici: Edifici Principal
Hospitalització: Planta 7
Unitat de Diàlisi i Trasplantament: Planta 3