Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cirurgia Plàstica i Reparadora...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cirurgia Plàstica i Reparadora

Equip humà

Cap de servei
Facultatiu especialista

Presentació del servei

El Servei de CPL comparteix la missió de l'HUB de donar una atenció sanitària de qualitat, accessible i eficient. Comparteix el compromís amb la formació de professionals de la salut, amb la recerca i la transferència del coneixement lligades a la prevenció i tractament de les malalties, i amb la formació d’un entorn de treball en equip que permeti la creativitat individual, la innovació i el desenvolupament dels professionals.

El Servei de CPL ha tingut i té una marcada vocació oncològica i comparteix plenament la missió del Pla director d’oncologia: reduir l’impacte del càncer a Catalunya i els seus objectius:

- Reduir la incidència del càncer i la mortalitat que hi està associada.

- Millorar l’accessibilitat al diagnòstic precoç i al tractament apropiat.

- Millorar la qualitat de vida al llarg de tot el procés oncològic: prevenció, diagnòstic, tractament, seguiment i cures pal·liatives.

I per això, el SCPL està compromès juntament amb l’HUB en la millora constant en tots els àmbits a fi de donar el millor servei possible a tots els ciutadans que li són encomanats.

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

La cirurgia oncològica és el més destacat, ocupa més del 60& de la nostra activitat, i es desglossa en:

  • Cirurgia Oncològica de la mama 231 casos any, 26,60%
  • Cirurgia Oncològica de la pell 177 casos 20%
  • Cirurgia Oncològica de cap i coll 48 casos 5,40%
  • Cirurgia dels Sarcomes 99 casos 11%.

La tècnica d’alta especialització en que més experiència té aquest servei de cirurgia plàstica és la MICROCIRURGIA VASCULAR, i concretament aplicada en l’autotrasplantament de teixits amb finalitat reconstructiva.

L'any 2014 es van realitzar un total de 108 intevencions amb microcirurgia vascular, de les quals 65 van ser reconstruccions immediates de mama amb teixit autòleg (en general pel i greix abdominal), 23 en Cap i Coll (quasi la meitat d’elles reconstruccions immediates de mandíbula amb peroné i l’altra meitat reconstruccions faringo esofàgiques amb estómac o jejú), 15 en extremitats inferiors (en general transplantaments musculars per fractures obertes i infeccions osteo articulars), 3 casos en extremitat superior, 1 per paret toràcica i 1 per paret abdominal.

Altres tècniques d’alta especialització que es desenvolupen són la microcirurgia dels limfàtics, la cirurgia endoscòpica en l’obtenció dels teixits a trasplantar. Per a determinades fractures facials es realitzen també tècniques novedoses però de molta menys complexitat amb tota normalitat, com el lipofilling (empelts de greix per donar forma i volum a determinades estructures com la mama, la forma de la cara, etc).

 
 

Informació per als pacients

  • Telèfon: 932 607 675 (Ext. secretaria 2531)
  • Fax: 932 607 973

Ubicació

  • Edifici: Edifici Principal
  • Planta: 15 (secretaria, sala de reunions i de treball, despatx del cap de servei) i 13 (hospitalització)
  • Veure la ubicació del servei