Sou a: Portada > Usuaris > Àrea assistencial - Serveis mèdics > Cardiologia...

Usuaris

Àrea assistencial - Serveis mèdics

Cardiologia

Equip humà

Director Clínic de Malalties del Cor
Cap de secció
Facultatiu especialista
Cap d'Àrea Infermera
Infermeres Gestores

Presentació del servei

Fundat a l'any 1974 com a Servei Medic-Quirúrgic de Patologia del Cor, es va convertir en el Servei de Cardiologia i Cirurgia Cardíaca a l'any 1984. El Servei està organitzat en 4 pilars fonamentals:

 • Docencia i Investigació: amb 22 professionals estatutaris, 3 residents per any i becaris.
 • Consultes Externes
 • Hospitalització
 • Proves complementaries diagnostic-terapèutiques

El Servei disposa de totes les Unitats pròpies d'un servei d'alta especialització:

 • Unitat d'Hospitalització Convencional amb 48 llits (16 d'ells amb telemetria)
 • Unitat de Curta Estada per a proves diagnòstic-terapèutiques, amb sis llits
 • Unitat Coronaria, amb 10 llits
 • Unitat Postcoronaria i postintervencionista, amb sis llits
 • Unitat d'Insuficiència cardíaca avançada i trasplantament cardíac
 • Unitat d'Arritmies, amb un laboratori
 • Unitat d'Hemodinàmica i cardiologia intervencionista, amb dos laboratoris
 • Unitat de Diagnòstic no invasiu, amb tres ecògrafs, dos ergòmetres (un amb Medicina Nuclear) i un Holter
 • Unitat de Consultes Externes, amb 4 despatxos

Els tractaments principals que tracta el Servei de Cardiologia son:

 • Contrapulsació aórtica
 • Marcapassos mono, bi i tricamerals
 • Biopsies endomiocàrdiques
 • Desfibril·ladors automàtics implantables
 • Cateterismes cardíacs
 • Coronariografies
 • Ecointracoronari
 • Angioplastia - Stent Coronari
 • Valvulopàsties
 • Estudis electrofisiologics
 • Ablacions per radiofrequència
 • Ecocardiogrames transtoràcics
 • Ecocardiogrames transesofagics
 • Ecocardiogrames d'estrés farmacologic
 • Ergometria electrocardiogàfica
 • Gammagrafia de perfussió (en col·laboració amb el Servei de Medicina NUclear)
 • Electrocardiogradia de Holter
 • Cardioversions i basculacions

Aspectes rellevants

Procediments més destacats

 • Unitat d’Hemodinàmica i Cardiologia Intervencionista
  • Intervencionisme coronari percutani.
   • Angioplàstia en fase aguda de l’IAM.
   • Angioplàstia en malaltia multivàs i en el tronc comú i en el tronc comú. 
   • Aterectomia rotacional.
   • Tractament de les oclusions completes cròniques.
  • Valvuloplàsties percutànies
  • Recanvi valvular aòrtic percutani.
  • Tancament percutani de comunicacions interauriculars.
  • Finestra pleuropericàrdica percutània.
  • Assistència ventricular percutània.
  • Procediments diagnòstics:
   • Estudi funcionalisme endotelial artèries coronàries.
   • Anàlisi funcional estenosi coronària (flux coronari).
   • Anàlisi morfològica de l’anatomia coronària (ecografia
    intracoronària).
 • Unitat d’Arítmies
  • Estudis electrofisiològics.
  • Ablació per radiofreqüència.
  • Desfibril·ladors implantables (DAI) com a prevenció secundària.
  • Dispositius de resincronització cardíaca (DAI i marcapassos tricamerals) per a prevenció primària i per a tractament de la insuficiència cardíaca refractària.
  • Basculacions per a estudi de la síncope.

 

 
 

Informació per als pacients

 • Telèfon: 932 607 686
 • Fax: 932 607 619

Ubicació