Sou a: Portada > Usuaris > AtencioEspecialitzada

Professionals

Atenció Especialitzada

Els facultatius especialistes en anestesiologia del servei formen part de grups multidisciplinaris per al diagnòstic i tractament de processos quirúrgics complexes, on podem destacar els següents: procés quirúrgic de la patologia vascular intracranial, de troncs arterials supraaortics, i de la cirurgia aòrtica; les correccions de la patologia cardíaca amb i sense circulació extracorpòria; microcirurgia reconstructiva oncològica; reseccions pulmonars i traqueals; osteosíntesis complexa de columna; tractament de les infeccions osteoarticulars; cirurgia abdominal oncològica complexa i trasplantaments.

En aquests procediments el Hospital Universitari de Bellvitge es referent terciari, amb resultats assistencials en el rang alt de referència, reflectit en la obtenció del premi del TOP20 en diverses edicions en els darreres anys.

Paral·lelament, aquesta especialització es la base de una de les línies troncals de la recerca clínica del servei.