Sou a: Portada > Usuaris > aula_pacients > fibro pres

Usuaris

Fibrosi Pulmonar

foto equipLa Unitat Funcional d’Interstici Pulmonar (UFIP) compta amb un comitè multidisciplinar d’experts clínics, radiòlegs, anatomopatòlegs, cirurgians toràcics i fisiopatòlegs respiratoris que estudia les malalties pulmonars intersticials difuses (MPID), i que coordina la Dra. María Molina-Molina des de la Direcció Clínica de Malalties Respiratories (Dr. Jordi Dorca Sargatal).
Les activitats de la UFIP se centren en el diagnòstic i tractament terapèutic d’excel·lència de les diferents entitats pulmonars intersticials. Els tipus de MPID més freqüentment avaluades són: la fibrosi pulmonar idiopàtica (FPI), la fibrosi pulmonar associada o secundària, la sarcoïdosi i la pneumonitis per hipersensibilitat. També s’hi inclouen moltes altres patologies menys prevalents com diferents pneumònies intersticials idiopàtiques (NINE, NID, BR/EPID, NIA, NIL, fibroelastosi pulmonar), eosinofíliques (NEA, NEC), quístiques (limfangioleiomiomatosi-LAM i histiocitosi de cèl·lules de Langerhans), microlitiasi pulmonar o proteïnosi pulmonar. 
 

Comitè d’experts de la Unitat Funcional Multidisciplinar d’Interstici Pulmonar

Servei de Pneumologia
Dra. Maria Molina-Molina
Dra. Vanesa Vicens
Dra. Irene Martin
Dr. F. Manresa
Dr. PV Romero
Sra. Anna Bachs (Infermeria DUE)
Dra. Ana Montes. (Biòloga)

Servei de Medicina Interna
Dr. Joan Mañà

Servei de Reumatologia
Dr. Javier Narvaez

Servei de Radiologia
Dr. Fernando Fernandez
Dra. Francisca Martinez
Dra. Elena Carreño
Dr. Patricio Luburich

Servei de Cirurgia Toràcica
Dr. Ignacio Escobar
Dr. Joan Moya

Servei d’Anatomia Patològica
Dr. Roger Llatjós
Dra. Rosa María Penin

 

Activitat assistencial transversal

  • Consulta monogràfica de Patología Intersticial (5 blocs setmanals, incloent-hi l’amiant i la sarcoïdosi)
  • Hospital de dia de Pneumologia (atenció a aguditzacions, avaluació urgent, teràpia antifibròtica en sistema de sol·licitud compasiva o assajos clínics)
  • Exploracions complementàries (fibrobroncoscòpia, criobiòpsia-RBA, PFRs, WT6m) 
  • Hospitalització
  • Comitè Multidisciplinar d’Interstici Pulmonar (primer i tercer dimarts del mes)
  • Laboratori de recerca; determinacions genètiques, avaluació resposta cel·lular

 

Pujar