Está en: Portada > Profesionales > Docencia > Sesiones generales

Profesionales

Sesiones generales

Las sesiones generales del Hospital se hacen quincenalmente, los martes a les 15.30 horas, en la sala de actos pequeña.

La asistencia de los residentes a estas sesiones es obligatoria, como una de las herramientas que permitirán evaluar la formación.

Será necesario registra mensualmente esta actividad en el libro del especialista en formación del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.

Acreditadas por el Instituto Catalán de la Salud
Asistencia mínima: 80%

Programa de sesiones generales 2012

Dia 17 de gener
La Hipertensió Arterial Essencial com a factor de risc cardiovascular. Cal revisar el
paradigma actual?
Docent: Dr. Antoni Martínez Amenós
Servei de Nefrologia

Dia 31 de gener
L’accident biològic en el treballador sanitari
Moderadora: Dra. Rosa Villalonga Vadell
Cap d’estudis
Docent: Dr. Manel Gené Badia
Unitat Bàsica de Prevenció

Dia 7 de febrer
Genèrics, creences i evidencies
Moderadora: Dra. Rosa Villalonga Vadell
Cap d’estudis
Docent: Dr. Jesús Frías Iniesta
Cap de servei de Farmacologia Clínica de L’Hospital La Paz de Madrid

Dia 21 de febrer
Actualització del codi ICTUS.
Moderador: Dr. Pere Cardona Portela
Servei de Neurologia
Docent: Dra. Helena Quesada Garcia
Servei de Neurologia

Dia 6 de març
Funcionament i gestió de la Unitat funcional de Càncer Colorectal
Docent: Dra. Esther Kreisler Moreno
Unitat Funcional de Càncer Colorectal (UFCCR),
Sra. Ana Blanco Álvarez i
Sra. Sonia Abenia Chavarria
Infermera UFCCR

Dia 20 de març
Aspectes “calents” sobre els nous fàrmacs anticoagulants orals
Moderador: Dr. Pere Domènech Santasusana
Unitat de Trombosi i Hemostàsia
“Maneig davant procediments cruents aguts o sagnat”
Docent: Dr. Pere Domènech Santasusana
Unitat de Trombosi i Hemostàsia
“Maneig davant procediments cruents planificats”
Docent: Dr. Joan Peris Vidal
Unitat de Trombosi i Hemostàsia
“Problemàtica al voltant de l’adherència”
Docent: Dr. Antoni Vallano Ferraz
Servei de Farmacologia Clínica

Dia 17 d’abril
Actualització dels mètodes diagnòstics de tuberculosi i infecció tuberculosa
Docent: Dr. Miguel Santín Cerezales
Servei de Malalties Infeccioses

Dia 29 de maig
Presentació del Protocol d’actuació en pacients amb hemorràgia subaracnoidea (HSA)
Moderadora: Dra. Lucia Garcia Huete
Servei d’Anestesiologia i Reanimació
“Presentació. Etiologia, incidència, clínica i diagnòstic”
Docent: Dr. Francisco Rubio Borrego
Servei de Neurologia
“Tractament mèdic inicial i de les complicacions”
Docent: Dra. M. Luisa Corral Ansa / Dr. Herrero
Servei de Medicina Intensiva
“Tractament endovascular de l´aneurisma i del vasoespasme”
Docent: Dra. Lucia Aja Rodríguez i Dra. M. Angel de Miquel de Miquel
Servei de Radiologia
“Tractament neuroquirúrgic de la hidrocefàlia i l'aneurisma”
Docent: Dr. Andreu Gabarrós Canals i Dr. Torres
Servei de Neurocirurgia
“Conclusions finals”
Docent: Dra. Lucia García Huete
Servei d’Anestesiologia i Reanimació

Dia 5 de juny
Tractament multidisciplinar del càncer de cap i coll: situació actual i noves estratègies
terapèutiques
Docent: Dr. Manel Maños Pujol
Servei d’Otorinolaringologia

Dia 19 de juny
Hemorragia y hemostasia en el paciente politraumático
Docent: Dr. Zoilo Madrazo González
Servei de Cirurgia General i Aparell Digestiu

Dia 2 d’octubre
Maneig del dolor a Urgències
Docents: Dr. Ignasi Bardés Robles
Servei d’Urgències

Dia 16 d’octubre
Atenció en la Situació dels últims Dies de la Vida
Docents: Dr. Josep Porta Sales
Unitat de Psiconcologia

Dia 30 d’octubre

Noves estratègies en el tractament del Càncer de Mama
Docent: Dra. M. Jesús Pla Farnós
Servei de Ginecologia i
Dra. Ana López Ojeda
Servei de Cirurgia Plàstica

Dia 6 de novembre
Hemovigilància i seguretat transfusional
Moderador: Dr. Carlos Bartolome Sarvise
Subdirector mèdic de l’HUB i President del Comitè de Seguretat
“Informe d’hemovigilància a Catalunya 2011”
Docent: Dr. Eduardo Muñiz Díaz
Responsable d’Hemovigilància del Banc de Sang i Teixits
“Hemovigilància a l’HUB 2012”
Docent: Dra. Sandra Ortega Sánchez
Unitat de transfusió del Banc de Sang i Teixits
“Registre de dades de transfusió de components sanguinis i els seus efectes adversos”
Docent: Sra. Marta Tàpia Pérez i
Sra. Maria José Ruiz Díaz Villalba
Infermeres referent Grup ARES HUB

Dia 20 de novembre
Registro Nacional de càncer de pròstata
Docent: Dr. Manel Castells Esteve i Dr. José F. Suárez Novo
Servei d’Urologia

Dia 11 de desembre
Noves perspectives del Trasplantament.
Docent: Dr. Salvador Gil-Vernet Cebrian
Director del programa de Trasplantament de l’HUB

Assistència
El control d’assistència es farà a l’entrada de cada sessió. Cal signar i presentar el DNI. Les absències a activitats de Formació Continuada cal justificar-les sempre. Tant sols es lliurarà certificat a les persones que assisteixin a un mínim del 80% d’hores de classe.

Avaluació
En finalitzar la sessió, els assistents hauran de complimentar una enquesta que permetrà valorar la qualitat de la presentació, així com la seva opinió sobre diversos aspectes del tema tractat