Resum activitat global

 

2010

2009

2008

Hospitalització

 

 

 

Llits disponibles

768

790,2

774,6

Altes Totals

33.036

33.791

33.389

Altes Hosp. Convencionals

27.980

28.618

28.227

Altes CMA

5.056

5.173

5.162

Estada mitjana total altes hosp. Conv.

8,34

7,8

7,9

Índex d’ocupació *

83,5

84,5

85,5

Pressió d’Urgències (%)

51,26%

49,1%

49,0%

%preavisos

61,8

85,8

60,5

% defuncions

4,2

4,4

4,5

Interconsultes

31.591

45.974

43.456

Hospital de Dia **

 

 

 

Número de sessions

25.626

18.524

18.865

Ambulatòries

 

 

 

Hospitalàries

 

 

 

Total Visites

362.172

398.970

365.854

Primeres visites

92.905

98.412

96.919

Visites successives

269.267

300.558

268.935

Índex de reiteració

2,9

3,05

2,77

Proves diagnòstiques

111.428

116.350

115.790

Cirurgia menor

9.400

12.612

12.397

Tractaments

32.473

-------

-------

Visites Infermeria

19.530

-------

-------

Altra Activitat

-------

31.570

30.143

Extrahospitalària (CAE)

 

 

 

Total Visites

122.854

116.428

113.930

Primeres visites

69.801

64.014

62.644

Visites successives

53.053

52.414

51.286

Índex de reiteració

0,8

0,8

0,8

Proves diagnòstiques

12.012

-------

-------

Cirurgia menor

1.815

689

546

Visites Infermeria

954

-------

-------

Total ambulatòria + Extrahospitalària (CAE)

 

 

 

Total Visites

485.026

515.398

479.784

Primeres visites

162.706

162.426

159.563

Visites successives

322.320

352.972

320.221

Índex de reiteració

1,9

2,1

2,0

Proves diagnòstiques

123.440

147.920

145.933

Cirurgia menor

11.215

13.301

12.943

Tractaments

32.473

-------

-------

Visites Infermeria

20.484

-------

-------

Altra Activitat

-------

31.570

30.143

Quiròfans

 

 

 

Intervencions totals

20.685

23.825

24.960

Programades conv.

11.860

12.970

13.118

Cirurgia Major Ambulatòria

4.913

5.342

5.383

Urgents

2.402

4.672

5.920

Cirurgia menor

1.510

841

539

Urgències

 

 

 

Sortides

104.548

122.610

122.723

Sortides / dia

286,43

335.9

335,3

Trasplantaments

 

 

 

Renals

96

98

87

Hepàtics

45

59

51

Renohepàtics

1

2

3

Cardíacs

15

14

18

Còrnia

35

34

41

* Dades des d’abril 2010

** Exclou Sessions de Rehabilitació i Logopèdia. Els anys 2009 i 2008 inclou l’activitat a HDIA (Pl.19), HIV i Hospital de dia Anorexia (PSQA)