gototopgototop
Neurocirurgia

Activitat Assistencial

 

Equip professional

 

Cap de servei: Juan José Acebes Martín
Cap de secció: Enrique Ferran Rico (jubilat des del 14/04/2009)
Facultatius especialistes: 9
Cap d’àrea:

Montserrat Balletbò Gómez (des del 15/04/2009)

Infermera gestora: Rosa Maria Cercos Recuenco (des del 15/04/2009)
Infermera clínica:
Susana Hidalgo Muñoz (des del 15/04/2009)
Personal d’infermeria: 46
Personal administratiu: 2
Zeladors: 1

2009
2008
2007HospitalitzacióLlits disponibles
34,2
37,5
34,9
Ingressos totals
1.884
1.818
1.776
Programats
887
817
817
Urgents
472
511
478
Trasllats
525
490
481
Pressió d’urgències %
36,9%
39,7%
38,6%
Estada mitjana dels episodis
6,1
6,4
6,6
Defuncions
49
49
68
Índex d'ocupació
97,0
86,1
96,3
Interconsultes
671
753
130Atenció ambulatòriaAmbulatòria a Consultes
Primeres
2.033
1.807
1.658
Successives
6.909
6.266
5.829
Coeficient successives/primeres
3,4
3,4
3,5Ambulatòria a planta
Primeres
13
6
6
Visites successives
12
11
2
Reprin
52
162
120
Cures
14
45
58Ambulatòria a l’ICO
Primeres visites
40
50
35
Visites successives
65
96
109Hospitalària
Visites totals
9.072
8.236
7.639
Primeres visites
2.086
1.863
1.699
Visites successives
6.986
6.373
5.940Activitat quirúrgicaIntervencions majors
974
898
875
Programades
805
762
730
Urgents
115
108
100
Cirurgia Major Ambulatòria
54
28
45Intervencions menors
8
11
9
Programades
7
10
9
Urgents
1
1
0 

Objectius de qualitat d’infermeria


Clients:

 • Acollida del pacient a l'ingrés
 • Satisfacció del pacient amb el procés assistencial
 • Informació del procés quirúrgic
 • Reclamacions
 • Uniformitat

 

Producte:

 • Informació de cures en la documentació
 • Cures d’infermeria al pacient amb dolor
 • Educació sanitària/informació al pacient
 • Compliment de cures delegades
 • Cures de l’entorn
 • Cures al malalt amb nutrició enteral
 • Millorar l’avaluació de la resposta terapèutica
 • Optimitzar la continuïtat del procés quirúrgic
 • Cures d’infermeria al pacient diabètic
 • Millorar la informació sobre l’evolució/tractament de les UPP
 • Compliment de protocols

 

Risc:

 • Identificació de pacients
 • Identificació d'exitus
 • Identificació del pacient a Quiròfan
 • Caigudes
 • Úlceres per pressió
 • Preparació prequirúrgica
 • Administració de medicació
 • Infecció: hemocultius i bacterièmies
 • Aïllaments
 • Pacients amb catèter venós: manteniment i durada
 • Millorar la conservació de fàrmacs
 • Millorar la identificació de la medicació

 

Continuïtat de cures:

 • Pacients que es traslladen amb la documentació d’infermeria quan se’ls ha de realitzar un procediment quirúrgic
 • Pacients que es traslladen amb la documentació d’infermeria quan se’ls ha de realitzar un procediment diagnòstic i/o terapèutic als serveis centrals
 • Alta d’infermeria
 • Registre de la demanda de coordinació per a la continuïtat de cures entre nivells
 • Incrementar el nombre de PREALT

 

Estandardització de cures:

 • Plans d’activitats per patologies
 • Implicació en el desenvolupament de l’aplicació de dietes
 • Procediments i/o protocols

Compromís amb l’organització

 

Sessions d’infermeria

Sessions generals
Drenatges toràcics
Funcionament de les bombes de PCA
Grip per al nou virus A (H1N1)
Atenció d'infermeria al pacient amb hemorràgia digestiva
Tuberculosi
Tuberculosi. Equips de perfusió de seguretat
Programa d'úlceres per pressió
Els guants: instrument de les precaucions estàndards

 

Altres aspectes rellevants


- Programes que s'han posat en funcionament:

 • Des de l’inici del 4t trimestre, es va posar en marxa l’organització de la Direcció Clínica de Patologia del Sistema Nerviós.

- Canvis que han representat una millora en l'assistència prestada:

 • Durant l’any 2009 s’ha aconseguit introduir la cirurgia de la malaltia de Parkinson mitjançant estimulació elèctrica cerebral profunda, i al llarg de l’any 2010 hem pretès al nostre centre normalitzar aquest tipus de tractament.
 • La Cirurgia de l’epilèpsia resectiva s’ha aconseguit normalitzar, així com l’estimulació del nervi vague a nivell cervical quan el pacient no presenta un focus definit d’inici de crisi.
 • Finalment, el neuromonitoratge en cirurgia neurològica o de columna vertebral ha passat a ser una rutina en el nostre centre.

 

 

Activitat docent i de recerca

Professors associats: Dr. J.J. Acebes Martín
Dr. A. Gabarrós Canals
Tutors docents: Dr. M. A. Aparicio

 

Facultatius residents

2009

2008

2007

1r any
--
1
1
2n any
1
1
1
3r any
1
1
1
4t any
1
1
1
5è any
1
1
1


Memòria Científica


PROJECTES DE RECERCA I PARTICIPACIÓ EN XARXES

ALTRES PROJECTES DE RECERCA FINANÇATS

Títol: Cambios Mutacionales en el DNA mitocondrial en Población afecta de Glioma
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador principal: Dr. J.J. Acebes

Títol: Estudio DIAM: Comparación entre herniectomia frente a herniectomia con sistema de estabilización de la columna vertebral para el tratamiento de enfermedades del disco de caràcter complejo.
Entitat finançadora: Medtronic Europa
Investigador principal en Bellvitge: Dr. J.J. Acebes

Títol: CLEAR III. Clot Lysis: Evalua time acrelescted resolution of intraventricular hemorrhage.
Entitat finançadora: NIH of America
Investigador principal: en Bellvitge – Dr. A. Torres Diaz

Títol: PHENOIMA (SAF 2008-03323) Imágen molecular y de fenotipo de la progresión tumoral cerebral en modelos murinos. Extensión trasnlacional a humanos.
Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación
Investigador principal: Dr. J. J. Acebes Martín

Títol: Análisis de los mecanismos implicados en la radio y quimio resistencia de los gliomas malignos: Implicacion de EGFR y células madre iniciadoras de tumor en el fenómeno de resistencia al tratamiento.
Entitat finançadora: Instituto de la Salud Carlos III -FIS
Investigador principal: del proyecto: Dra. Avelina Tortosa

Titol: Rescue ICP. Estudio multicéntrico aleatorizado para evaluar la craniectomia descompresiva en el tratamiento de la hipertension intracaneal refractaria al tratamiento médico.
Entitat finançadora: Universidad de Cambridge bajo los auspicios de European Brain Injery Consertium (AEIC)
Investigador principal: Del Servicio de Neurocirugia – Dr. J.J. Acebes

 

PARTICIPACIÓ EN XARXES DE RECERCA NACIONALS (CIBER, RETIC, altres)

Denominació de la xarxa: CIBERBBN
Membres del Servei que hi participen: Grup d’Aplicacions Biomèdiques de la Ressonància Magnètica Nuclear.
Data d'inici de la participació: des de l’any 2006

 

PUBLICACIONS

ARTICLES PUBLICATS EN REVISTES

J. Pujol, MD, J. Deus, PhD, J.J. Acebes, MD, A. Villanueva, MD, A. Aparicio, MD, C. Soriano-Mas, PhD, H. Ortiz, MSc, G. Conesa, MD
Identification of the Sensorimotor Cortex with Functional MRI: Frequency and Actual Contribution in a Neurosurgical Context
American Society of Neuroimaging – 2008 ; 18:28-33

A. Torres, G. Plans, J. Martino, O. Godino, I. Garcia, B. Gracia, J.J. Acebes

Fibrinolytic therapy in spontaneous intraventricular haemorrhage: efficacy and safety of the treatment
British Journal of Neurosurgery , 2008 ; 22:2, 269-274

A. Estepa, M. Dastis, P. Alia, S. Boluda, M.A. Navarro, J.J. Acebes, J. Soler, C. Villabona.

Utilidad de la determinación de la subunidad alfa tras estímulo con TRH como indicador de persistencia y/o recurrencia tumoral en gonadotropinomas
Endocrinol. Nutr. 2008 : 55 (6) : 253-258

X. Acebes, MD, J. Arruga, MD, PhD , J.J. Acebes, MD, PhD, S. Muñoz, MD, I. Alarcon Valero, MD

Intracranial Meningiomatosis Causing Foster Kennedy Sindrome by Unilateral Optic Nerve Compression and Blockage of the Superior Sagittal Sinus
J Neuro-Ophthalmol, vol 29 , nº 2, 209

C. Majós; C. Aguilera, A.P. Candiota, T. Delgado-Goñi, J.J. Acebes, C. Arus

In vivo proton magnetic resonance spectroscopy of intraventricular tumours of the brain.
European Society of Radiology 2009 vol 19 : 2049-2059

X. Castells, MSc, J.M. Garcia-Gómez, MSc, A. Navarro MSc, J.J. Acebes, PhD, MD, O. Godino, MD, S. Boluda, MD, A. Barceó, PhD, Robles Montserrat, PhD, J. Ariño, PhD , C. Arus, PhD
Automated brain Tumor Biopsiy Prediction Using single-labeling cDNA Microarrays-based Gene Expression Profiling
Diagn Mol Pathol , 2009 Vol. 18 , nº 4 , 206-218


CAPÍTOLS EN LLIBRES

Schwannomas de la fosa posterior
Grupo de Neurooncologia de la Soc. Española de Neurocirugía
Tumores de fosa posterior
Barcelona
Permanyer
Any: 2009
Pàgines corresponents al capítol: 179-189


PONÈNCIES PER INVITACIÓ A CONGRESSOS
 

- Internacional (N=2)
- Nacional (N=8)

 

GRD

GRD
Altes Estades totals EM bruta % extrems EM depurada Índex de substitució CA
002
CRANIOTOMIA >17a s/cc 223 1.489 6,7 2,2 5,8 -
001
CRANIOTOMIA >17a a/cc 129 1.116 8,7 1,6 7,9 -
767
ESTUPOR i COMA TRAUMA COMA 17a s/cc 80 591 7,4 2,5 6,4 -
035
ALTRES TRASTORNS SISTEMA NERVIÓS s/cc 76 66 0,9 - 0,9 2,6
761
ESTUPOR i COMA TRAUMÀTICS COMA >1H 74 710 9,6 8,1 6,7 -
758
PQ ESQUENA/COLL exc. FUSIÓ ESPINAL s/cc 70 219 3,1 2,9 2,7 1,4
530
CRANIOTOMIA a/cc major 67 1.603 23,9 6,0 18,5 -
466
CURES POSTERIORS s/DIAG. SECUN. NEO. MALIGNA 66 57 0,9 - 0,9 -
243
PROBLEMES MÈDICS D'ESQUENA 64 68 1,1 1,6 0,8 78,1
756
FUSIÓ VERTEBRAL exc. CERVICAL s/cc 51 245 4,8 - 4,8 -
865
FUSIÓ VERTEBRAL CERVICAL s/cc 48 173 3,6 2,1 3,3 -
286
PQ ADRENALS i PITUÏTARIS 42 268 6,4 - 6,4 -
011
NEOPLÀSIES SISTEMA NERVIÓS s/cc 42 240 5,7 4,8 3,9 7,1
010
NEOPLÀSIES SISTEMA NERVIÓS a/cc 37 215 5,8 2,7 4,8 13,5
877
ECMO o TRAQUEOSTOMIA a/VM > 96h o s/DIAG.ORL. a/PQ major 37 2.471 66,8 8,1 59,6 -
766
ESTUPOR i COMA TRAUMA COMA 17a a/cc 31 360 11,6 9,7 8,5 -
533
ALT S. NERVIÓS exc. AIT/CONV./CEFALEA a/cc major 31 586 18,9 12,9 13,2 -
810
HEMORRÀGIA INTRACRANIAL 30 290 9,7 3,3 8,9 -
833
PQ VASCULARS INTRACRANIALS a/DP HEMORRÀGIA 26 621 23,9 7,7 21,4 -
864
FUSIÓ VERTEBRAL CERVICAL a/cc 21 91 4,3 - 4,3 -
737
REVISIÓ DERIVACIÓ VENTRICULAR 17 187 11,0 23,5 5,7 -
558
PROC. MUSCULOESQUELÈTIC MAJOR a/cc major 17 210 12,4 - 12,4 -
006
ALLIBERAMENT CANAL CARPIÀ 14 - - - - 100,0
757
PQ ESQUENA/COLL exc. FUSIÓ ESPINAL a/cc 13 104 8,0 - 8,0 -
765
COMMOCIÓ/LESIO INTRACRAN. COMA 17a s/cc 13 45 3,5 - 3,5 -
467
ALTRES FACTORS QUE INFLUEIXEN ESTAT DE SALUT 12 8 0,7 - 0,7 -
733
DIAG. TRAUMA MÚLT. SIGN. CAP./TÒRAX/EXT. INF. 10 164 16,4 10,0 14,3 -
837
PQ ESPINALS s/cc 9 47 5,2 - 5,2 -
531
PQ S NERVIÓS exc. CRANIOTOMIA a/cc major 8 234 29,3 25,0 16,3 -
034
ALTRES TRASTORNS SISTEMA NERVIÓS a/cc 7 39 5,6 - 5,6 14,3
234
ALTRES PQ MUSCULOESC./CONNECTIU s/cc 7 26 3,7 - 3,7 -
879
CRANEOTOMIA a/IMPLANT ANTINEOP. o DIAG. SN CENTRAL complex 7 129 18,4 - 18,4 -
415
PQ p/MALALTIA INFECCIOSA/PARASITÀRIA 6 174 29,0 16,7 20,8 -
755
FUSIÓ VERTEBRAL exc. CERVICAL a/cc 6 83 13,8 16,7 8,0 -
008
PQ NERVIS CRANIALS/PERIFÈRICS/ALTRES s/cc 6 11 1,8 - 1,8 -
418
INFECCIONS POSTQUIRÚRGIQUES/POSTTRAUMÀTIQUES 5 64 12,8 20,0 9,8 -
019
TRASTORNS NERVIS PERIFÈRICS i CRANIALS s/cc 4 13 3,3 - 3,3 25,0
867
EXCÍS LOC. i EXTR. DISPOS. Exc. MALUC/FÈMUR s/cc 4 1 0,3 - 0,3 75,0
884
FUSIÓ ESPINAL exc./CERVICAL a/CURVATURA DE COLUMNA o NEO 3 73 24,3 33,3 14,0 -
404
LIMFOMA/LEUCÈMIA NO AGUDA s/cc 3 31 10,3 - 10,3 -
836
PQ ESPINALS a/cc 3 39 13,0 - 13,0 -
581
PQ p/INFECCIONS/PARASITOSI SIST. a/cc major 3 28 9,3 - 9,3 -
794
DIAG. TRAUMA MÚLT. SIG. a/cc major NO TRAUMA 3 54 18,0 - 18,0 -
017
TRASTORNS CEREBROVASCULARS NO ESPECÍFICS s/cc 3 6 2,0 - 2,0 -
566
TRAS. END./NUT./METAB. Exc. ING./FIBR. Q a/cc major 2 12 6,0 - 6,0 -
216
BIÒPSIES MUSCULOESQUELÈTIC/TX CONNECTIU 2 29 14,5 - 14,5 -
300
TRASTORN ENDOCR. a/cc 2 - - - - -
025
CONVULSIONS i CEFALEA >17a s/cc 2 30 15,0 50,0 7,0 -
131
TRASTORNS VASCULARS PERIFÈRICS s/cc 2 2 1,0 - 1,0 -
015
ACCIDENT CV no esp i OCLUS. PRECEREBR. s/INFART 2 1 0,5 - 0,5 -
878
TRAQUEOSTOMIA a/VM >96h o s/DIAG. ORL. s/PQ major 2 80 40,0 - 40,0 -
479
ALTRES PQ VASCULARS s/cc 2 11 5,5 - 5,5 -
565
PQ END./NUTR./METAB. exc AMP. EXT. INF. a/cc major 2 27 13,5 - 13,5 -
807
FUSIÓ VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMB. s/cc 2 6 3,0 - 3,0 -
007
PQ NERVIS CRANIALS/PERIFÈRICS/ALTRES a/cc 1 1 1,0 - 1,0 -
217
DESBRIDAMENT FERIDA/EMPELT PELL exc. MÀ 1 4 4,0 - 4,0 -
145
ALTRES DIAGNÒSTICS CIRCULATORIS s/cc 1 4 4,0 - 4,0 -
009
LESIONS i TRASTORNS ESPINALS 1 15 15,0 - 15,0 -
016
TRASTORNS CEREBROVASCULARS NO ESPECÍFICS a/cc 1 1 1,0 - 1,0 -
063
ALTRES PQ ORELLA/NAS/BOCA/COLL 1 23 23,0 100,0 - -
024
CONVULSIONS i CEFALEA >17a a/cc 1 3 3,0 - 3,0 -
453
COMPLICACIONS TRACTAMENT s/cc 1 11 11,0 - 11,0 -
037
PQ d'ÒRBITA 1 7 7,0 - 7,0 -
227
PQ TEIXITS TOUS s/cc 1 6 6,0 - 6,0 -
020
INFECCIÓ SIST. NERVIÓS exc. MENINGITIS VÍRICA 1 1 1,0 - 1,0 -
111
PQ MAJORS CARDIOVASCULARS s/cc 1 1 1,0 - 1,0 -
423
ALTRES DIAG. MALALTIES INFECCIOSES/PARASITAR. 1 7 7,0 - 7,0 -
874
LIMFOMA/LEUCÈMIA a/PQ MAJOR a/cc 1 10 10,0 - 10,0 -
839
PQ VASCULARS EXTRACRANIALS s/cc 1 - - - - 100,0
838
PQ VASCULARS EXTRACRANIALS a/cc 1 3 3,0 - 3,0 -
806
FUSIÓ VERTEBRAL ANTERIOR/POSTERIOR COMB. a/cc 1 17 17,0 - 17,0 -
764
COMMUCIÓ/LESIÓ INTRACRAN. COMA 17a a/cc 1 20 20,0 100,0 - -
738
CRANIOTOMIA 0 1 5 5,0 - 5,0 -
583
PQ p/LESIONS exc. TRAUMA MÚLTIPLE a/cc major 1 20 20,0 - 20,0 -
580
INECCIÓ/PARASITOSI SIST. Exc. SÈPTIC a/cc major 1 10 10,0 - 10,0 -
560
TRAST. MUS 1 5 5,0 - 5,0 -
549
PQ CARDIOVASCULARS MAJORS a/cc major 1 9 9,0 - 9,0 -
424
PQ a/DIAGNÒSTIC PRINCIPAL DE MALALTIA MENTAL 1 1 1,0 - 1,0 -
440
DESBRIDAMENT FERIDA per LESIÓ TRAUMÀTICA 1 21 21,0 - 21,0 -
233
ALTRES PQ MUSCULOESC./CONNECTIU a/cc 1 4 4,0 - 4,0 -
408
TR. MIELOPROLIF./NEO. MAL. DIFERENC. a/ALTRES PQ 1 5 5,0 - 5,0 -
401
LIMFOMA/LEUCÈMIA NO AGUDA a/PQ a/cc 1 11 11,0 - 11,0 -
376
DIAGNÒSTIC POSTPART/POSTAVORTAMENT s/PQ 1 5 5,0 - 5,0 -
301
TRASTORN ENDOCR. s/cc 1 1 1,0 - 1,0 -
293
ALTRES PQ per ENDOCR./NUTRIC./METABOL. s/cc 1 - - - - 100,0
284
TRASTORNS MENORS PELL s/cc 1 2 2,0 - 2,0 -
281
TRAUMATISME PELL/TX SUBCUTANI/MAMA >17a s/cc 1 5 5,0 - 5,0 -
270
ALTRES PROC. PELL/TX SUBCUTANI/MAMA s/cc 1 - - - - 100,0
256
ALTRES DIAG. S. MUSCULOESQUELÈTIC/TX CONNECTIU 1 1 1,0 - 1,0 -
249
MALFUNCIÓ REACCIÓ o COMPLIC. ORTOPÈDICA 1 12 12,0 - 12,0 -
536
PQ ORL./BUCAL exc. PQ MAJOR CAP/COLL a/cc major 1 9 9,0 - 9,0 -
1.485 13.707 9,2 3,6 7,6 5,6