Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Pla de sostenibilitat (2011-2013)

Informació corporativa

Pla de sostenibilitat (2011-2013)

Contenció de la despesa

A conseqüència de la crisi econòmica, l’any 2011 va estar marcat per l’aplicació del Pla de Mesures Urgents per a la Sostenibilitat del Sistema Sanitari. Tal com va succeir en la resta d’hospitals públics i concertats catalans, les mesures de contenció de la despesa van tenir una incidència tant a nivell horari com salarial sobre el conjunt de la plantilla.

Així mateix, en el pla organitzatiu, van significar la supressió d’un 30% de càrrecs directius, sobretot mitjançant la unificació d’equips de l’Hospital de Bellvitge, l’Hospital de Viladecans i Atenció Primària Costa de Ponent.

En aquells moments especialments delicats, l’esforç i a la generositat dels professionals van ser claus perquè l’hospital pogués continuar oferint a la ciutadania tota la seva cartera de serveis sense cap minva en la qualitat assistencial.

Cirurgia robòtica

Aquell any va ser també el de la consolidació de la cirurgia robòtica a l’hospital, així com el de la posada en marxa de la Xarxa Teleictus, de col·laboració a distància, en temps real, amb els centres comarcals en assistència a l’accident vascular cerebral. També es va completar la digitalització de la història clínica del pacient, i es van implantar l’estació de treball d’infermeria Gacela Care i el Sistema de Notificació i Aprenentatge per a la Seguretat del Pacient (SiNASP).

D’altres iniciatives van ser la posada en marxa del triatge infermer estructurat al Servei d’Urgències, la creació d’un call center d’atenció a l’usuari per a la programació de visites, i la construcció de noves escales entre les plantes 1 i 4 de l’edifici principal.

L’hospital, que aquell any es va integrar al Campus d’Excel·lència Internacional de la Salut de la Universitat de Barcelona (HUBc), va protegir especialment la seva activitat terciària, on va obtenir resultats particularment excel·lents en àmbits com ara els trasplantaments, el tractament terciari de l’ictus, o el codi infart, entre d’altres.

Així mateix, va prioritzar la cirurgia urgent, oncològica i cardíaca, i va abordar les llistes d’espera que patien una situació més problemàtica amb la implantació de plans de xoc específics.

Col·laboració amb els hospitals del territori

El juny de 2012, el Dr. Xavier Corbella i el Dr. Albert Salazar van deixar la gerència i la direcció mèdica de l’hospital per passar a exercir aquestes mateixes funcions a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Els van substituir el Dr. Alfredo García com a gerent i el Dr. Carlos Bartolomé com a director mèdic. En la direcció infermera, va continuar la Sra. M. Antònia Casado.

L’hospital va continuar potenciant la col·laboració assistencial amb l’Hospital de Viladecans, així com els acords de coordinació de l’atenció mèdica i quirúrgica d’alta especialització amb altres hospitals de la seva àrea d’influència.

També va endegar o consolidar iniciatives com ara el recordatori de visita o prova a través d’SMS, el preoperatori virtual en cirurgia major ambulatòria i en endoscòpies amb sedació, o el programa d’abordatge del pacient crònic complex, entre d’altres.

Així mateix, va crear noves unitats assistencials, com ara la Unitat Funcional de Peu Diabètic o la Unitat Multidisciplinària d’Amiloïdosi Familiar, i va implantar un nou sistema automatitzat de recollida de roba bruta i residus mitjançant tubs pneumàtics.

Aula de Pacients

A un nivell més social, va posar en marxa l’Aula de Pacients, un projecte per afavorir la comunicació entre metges i pacients i entre els mateixos pacients i els seus familiars, tant mitjançant sessions presencials com a través de mitjans telemàtics.

Així mateix, va habilitar per als treballadors el Portal del Professional, que els va permetre una autogestió més còmoda i eficient en matèria de recusos humans, i va redefinir els valors i el model futur de l’hospital mitjançant un procés participatiu obert a tots els professionals.