Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Nou edifici (2014-2015)

Informació corporativa

Arrenca el nou edifici tecnoquirúrgic (2014-2015)

Trasllat de les Urgències

Després que el Pla de Sostenibilitat del Sistema Sanitari obligués a ajornar l’equipament i la posada en marxa del nou bloc tecnoquirúrgic, l’any 2014 es va poder celebrar per fi l’esperada obertura de l’edifici, que es va fer de forma esglaonada.

Això va anar precedit de la renovació d’una part important de l’equipament radiològic de l’hospital, amb la incorporació, entre d’altres, d’una nova sala de telecomandament multifunció i d’un nou escàner de tomografia computada, el més avançat en aquell moment.

El nou edifici es va estrenar amb la posada en funcionament, l’1 de novembre de 2014, del nou Servei d’Urgències a la planta baixa del complex.

Amb una superfície de gairebé 6.000 m² i 64 boxs assistencials distribuïts en quatre mòduls especialitzats, les noves Urgències triplicaven l’espai anterior d’aquest servei tan important per a la ciutadania. Va rebre una inversió en equipaments d’uns 5 milions d’euros.

Nou hospital de dia i gabinets neurològics

El març de 2015, va ser nomenat nou gerent de l’hospital i de l’Àrea Metropolitana Sud el Dr. Antoni Andreu. El Dr. Andreu va crear la figura del director assistencial de l’hospital, que va recaure en el Dr. Rafael Máñez. Així mateix, va accedir a la direcció infermera la Sra. Gemma Martínez Estalella.

En aquesta etapa, es va fer un pas més en la progressiva posada en marxa de l’edifici tecnoquirúrgic amb el trasllat a les noves instal·lacions, el setembre de 2015, de l’hospital de dia mèdic, la unitat d’esclerosi múltiple, i la unitat de neurofisiologia.

Altres millores van ser la renovació de les instal·lacions del Servei d’Anatomia Patològica, l’habilitació de nous espais per a Hospitalització a Domicili i Atenció a la Ciutadania, l’ampliació dels espais de la Unitat de VIH, i l’inici de les obres del Laboratori Clínic Territorial.

A nivell assistencial, van destacar la creació d’una Unitat d’Hemorràgia Digestiva i la posada en marxa del programa Transfusió Segura.

Malgrat les dificultats, el centre va mantenir el seu nivell d’excel·lència assistencial, com ho demostra el fet que obtingués la prestigiosa distinció com a Hospital TOP20 en sis de les set edicions celebrades entre el 2009 i el 2015 d’aquests guardons, basats en l’anàlisi de dades objectives.