Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Fent camí cap a la qualitat (1985-1987)

Proveïdors

Fent camí cap a la qualitat (1985-1987)

Una fundació per a la docència i la recerca

Un centre de les característiques assistencials, tecnològiques i docents de l'Hospital de Bellvitge no podia fer front als reptes de qualitat i progrés sense una adequada política de recerca. Als anys vuitanta es van impulsar a diferents nivells de l'organització unitats dedicades a promoure, optimitzar i gestionar tant la recerca com els recursos financers i materials que s'hi podien destinar.

Als metges, se'ls van oferir incentius per participar en la Comissió de Docència i Recerca. Es va crear una subdirecció específica per a aquest àmbit i es van posar les bases per a la creació de la futura Fundació August Pi i Sunyer.

El 1985 es va crear la Unitat de Recerca Experimental (URE) amb la Dra. Conxa Fiol com a cap de la unitat, que va ser reconeguda dos anys després pel Fondo de Investigación Sanitaria (FISS) i que es va anar consolidant per oferir als facultatius de tot l'Hospital un suport en la seva activitat investigadora i docent, tant en el terreny clínic com en les ciències bàsiques o en el camp de l'epidemiologia.

Tant la Comissió com la Subdirecció de Docència i Recerca van impulsar actuacions més enllà de l'estricta dedicació interna a la recerca.

Així, es va negociar amb la Universitat de Barcelona la creació d'una biblioteca i d'un estabulari, es va definir un percentatge del pressupost dedicat a recerca, es van gestionar els primers ajuts del FISS per a infraestructures, es van atorgar les primeres beques per a MIR que havien finalitzat la residència i tenien projectes de recerca o preparaven el doctorat, es va projectar la URE com a plataforma de recerca per a metges assistencials de la Ciutat Universitària que no disposaven d'un laboratori propi, i es va preparar l'acreditació com a unitat clinicoexperimental.

La Unitat de Recerca Experimental es va anar consolidant per oferir als facultatius un suport en la seva activitat investigadora i docent.

Pujar

Un període d’excel·lents resultats

Als anys vuitanta l'hospital va presentar un període d'excel·lents resultats assistencials i docents.

En l'àmbit docent, el 1984 es va traslladar a Bellvitge l'Escola de Podologia, adscrita a l'Escola d'Infermeria de l'Hospital Clínic, i el 1987 es va inaugurar la Facultat d'Odontologia, primera i única d'aquesta especialitat a Catalunya. També és l'any en què es va realitzar el primer curs de marcatge cel.lular.

També cal esmentar la tasca que va realitzar el Sr. Carreras com a degà, el Sr. Bricall com a rector i el Sr. Enric Laporte com a cap d'estudis.

En l'àmbit assistencial, el 1986 es va crear la Unitat de Recuperació Postquirúrgica (RPQ) per donar resposta al malalt postoperat complex.

A partir del 1987 es va desenvolupar el mètode de ventilació mecànica a domicili fent servir uns accessos no invasors a la via aèria, com ara les màscares nasals fetes a mida. L'Hospital de Bellvitge va ser el primer centre espanyol a utilitzar-lo, motiu pel qual el 1992 el Departament de Sanitat encarrega a aquest servei un estudi sobre la viabilitat de la ventilació mecànica a domicili a Catalunya. Els resultats van demostrar una reducció significativa dels ingressos hospitalaris. A més permetien el retorn a casa a alguns pacients que, altrament, haurien de restar indefinidament a l'Hospital.

El 1987 s'iniciava la distribució de medicaments en dosi unitària i també començava la tasca de la Unitat de Joc Patològic dins del Servei de Psiquiatria, que obtindria en un futur immediat uns excel·lents resultats.

Aquest període d'excel·lència va acabar amb un fet lamentable que va tenir un ampli ressò social i mediàtic: es va detectar que s'havien efectuat transfusions de sang amb anticossos del virus de la sida. Immediatament es va iniciar un procés judicial que va generar una gran crispació i va afectar l'ànim dels professionals.

Pujar