Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Cap a l'Hospital del segle XXI (1996-2000)

Informació corporativa

Cap a l'Hospital del segle XXI (1996-2000)

Vint-i-cinc anys intensos


L'Hospital Universitari de Bellvitge va celebrar l’any 1997 el seu vint-i-cinquè aniversari amb un extens programa d'activitats científiques, culturals i lúdiques, com a mostra de la voluntat decidida de projecció cap al futur.

Aquest quart de segle havia consolidat una cultura professional i humana basada en la solidaritat, la vitalitat, i el desig de saber més i de fer-ho cada vegada millor.

Durant els darrers anys del segle XX, algunes de les grans línies de la gestió del nostre Hospital van ser l’apropament dels professionals a la presa de decisions i l’impuls a la cirurgia ambulatòria, la cirurgia de curta estada, els llits de subaguts, i els circuits de diagnòstic ràpid (especialament en l’àmbit oncològic).

Es va procedir així mateix a la informatització dels laboratoris, i va continuar la intensa activitat del nostre Hospital en publicació de guies, protocols i plans de cures.

També es van inaugurar unes noves instal·lacions del Servei de Rehabilitació, amb un augment de superfície de 400 metres quadrats, un nou gimnàs, nou cabines per al tractament individualitzat de fisioteràpia, una sala de teràpia ocupacional, i el primer laboratori d’Espanya per a proves funcionals de l’aparell locomotor, entre d’altres equipaments.

L’any 1997 va ser també el de la celebració del I Congrés Europeu d’Informàtica en Infermeria i el de la primera edició del Curs Intensiu de Cirurgia Vaginal, una reunió amb sessions operatòries retransmeses per circuit tancat de televisió que es va anar repetint periòdicament i que ben aviat adquiriria una gran rellevància internacional.

Pujar


L’hospital a casaAltres fites d’aquests anys van ser la inauguració d’una nova planta de cogeneració i absorció que gairebé triplicava la capacitat de producció de potència de l’anterior, així com l’obertura d’un nou espai d’extraccions, i l’ampliació del Servei de Microbiologia.

El novembre de 1998 va obrir-se la unitat 6-1 com a Hospital de Dia –una alternativa a l’hospitalització convencional per a pacients que fins llavors feien estades de 24 a 48 hores i que podien beneficiar-se d’una alternativa assistencial menor de dotze hores– en substitució de l’Hospital de Dia anterior, situat a la planta 0.

Des de feia anys, l’Hospital atenia alguns pacients en el seu domicili (nutrició artificial a domicili, diàlisi peritoneal, ventilació mecànica a domicili…). A finals del 2000, es va fer un important pas endavant en aquest sentit amb la posada en marxa d’una unitat d’hospitalització a domicili, formada inicialment per un equip de dos metges i una infermera i reforçats poc més tard per dues infermeres més.

Aquest equip es va centrar principalment en l’atenció en el seu propi domicili de pacients residents a l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat afectats per malaltia pulmonar obstructiva crònica o insuficiència cardíaca congestiva.

Pujar


Bellvitge a TV3


Era una època en què l’excés de pressió assistencial que patien tots els serveis d’urgències hospitalaris catalans durant l’hivern s’havia convertit en un problema de primera magnitud a casa nostra. Per afrontar aquesta situació, l’Hospital va portar a terme una profunda reforma del Servei d’Urgències que va permetre donar una resposta més ràpida a la demanda urgent, resoldre eficaçment els professos aguts que motiven la consulta, i derivar cap a altres dispositius assistencials –propis o aliens– el seguiment d’aquests processos.

Durant el 1999, l’Hospital, la seva gent i els seus pacients van ser protagonistes de la sèrie de TV3 Bellvitge Hospital. Aquesta innovadora sèrie, firmada per Francesc Escribano i Joan Úbeda, mostrava un retrat dels problemes, il·lusions, somnis i reptes de la vida dels professionals i pacients que treballaven a l’Hospital, amb l’encreuament d’històries reals que tenien continuïtat al llarg dels diferents espisodis. Amb el temps, aquesta sèrie ha esdevingut una de les més recordades de TV3.

També en aquella època es va començar a desenvolupar una presència important de l’Hospital a Internet, amb la creació d’una web amb un ampli ventall d’informacions i serveis per a l’usuari.

Pujar


El Projecte Nou Bellvitge


Quan ja faltava poc per al canvi de segle, l'Hospital es va proposar un ambiciós pla d'obres de remodelació que significaria millorar radicalment les seves infraestructures de cara al segle XXI: es tractava de crear un hàbitat més confortable, de fer front a l'increment progressiu de la demanda assistencial i a la complexitat de les patologies, d’augmentar la seguretat, i d’adaptar-se als canvis tecnològics.

Es va concebre una remodelació que suposaria la construcció de dos nous grans edificis, un per a consultes externes i un altre per al bloc tecnicoquirúrgic, amb un augment molt considerable de la superfície utilitzable que permetria als professionals treballar en millors condicions, i als usuaris rebre una assistència de més qualitat.

Les principals àrees que es veurien beneficiades serien el bloc quirúrgic, les Consultes Externes, el Servei d'Urgències, les plantes d'hospitalització, les àrees de crítics i els serveis centrals i de suport.

Més a llarg termini, es van concebre també grans infraestructures específiques per a la docència i la recerca al campus, així com una integració urbanística de les instal·lacions de les dues bandes de la Granvia.

Pujar