Sou a: Portada > Informació corporativa > Història > Més a prop del territori (2007-2010)

Informació corporativa

Més a prop del territori (2007-2010)

Reorganització de l’ICSEl període 2007-2010 es va iniciar amb importants canvis a l’Institut Català de la Salut, que es va constituir en empresa pública i va impulsar un canvi en les seves estructures orgàniques en base a les gerències úniques territorials, integrant atenció especialitzada i primària en 9 àrees a tot Catalunya.

Per al nostre hospital, això es va traduir en el fet que el seu nou gerent, Dr. Xavier Corbella, va assumir la gerència de l’Àrea Metropolitana Sud de l’ICS. Des d’aquest moment es van desenvolupar tot un seguit d’accions de coordinació i d’establiment de sinergies entre els equips de professionals de l’hospital i els de l’atenció primària del territori i també de l’Hospital de Viladecans, amb l’objectiu final d’oferir una atenció més integral i eficient al ciutadà.Millores en la gestió assistencial


En l’àmbit assistencial de l’HUB, aquesta nova etapa va ser liderada pel Dr. Albert Salazar, director mèdic, i la Sra. Marisa Ridao, directora d’infermeria.

El 2007 va ser l’any de la implantació i posterior extracció amb total èxit per part del Servei de Cirurgia Cardíaca de l’HUB del primer cor artificial de l’Estat. També es va remodelar de l’edifici de l’antiga cafeteria com a edifici de recerca, i es va incorporar l’entorn informàtic SAP, comú a tots els centres de l’ICS, a la gestió econòmica i financera de l’hospital.

En els dos anys següents, es van fer importants esforços de gestió assistencial en àmbits com ara el de l’increment de les altes preavisades o els nous dispositius de recepció de pacients programats per a cirurgia convencional per reduir les estades prequirúrgiques. També es va posar en marxa un nou model organitzatiu de la infermeria de l’Hospital, que va tenir com a resultat una participació més activa de la infermera en el procés assistencial i una millora del continuum de cures fora del torn, la unitat i l’Hospital.

Cal destacar també la posada en marxa de les direccions clíniques, una fórmula organitzativa impulsada des de l’ICS per agilitzar la presa de decisions, donar més autonomia de gestió als professionals, aprofitar sinergies, afavorir la integració territorial i millorar la interrelació del personal mèdic, d’infermeria i administratiu. La primera direcció clínica implantada va ser la de les malalties de l’aparell respiratori.

També es va obrir la Unitat Geriàtrica d’Aguts i la Unitat de Cures Intermèdies Respiratòries, entre d’altres obres de millora.


Acreditacions i nou impuls a l’IDIBELL


Com a resultat, en part, d’aquests esforços, el 2009, l’HUB va ser guardonat per tercera vegada amb el premi TOP 20 com un dels millors hospitals d’Espanya.

En aquest període 2007-2010, l’Hospital va reforçar també el seu reconeixement a nivell estatal amb acreditacions d’hospital d’aguts de caràcter assistencial, docent i de recerca, en algunes de les quals va ser un dels centres pioners. Serveis com ara el Laboratori Clínic també van obtenir o ampliar les seves acreditacions ISO, i el d’Oftalmologia va ser reconegut com a referent estatal en quatre patologies.

Paral·lelament, l’IDIBELL es va veure reforçat amb una nova organització més sòlida i moderna estructurada a partir de la presidència de la Junta de Govern per part del Dr. Xavier Corbella i d’una direcció general assumida pel Sr. Emilià Pola. També es va incorporar a aquest institut el prestigiós grup de recerca en epigenètica liderat pel Dr. Manel Esteller.

Uns mesos després, el president de la Generalitat i la ministra de Ciència i Innovació presentaven solemnement el Consorci Biopol, el clúster d’hospitals, universitats, centres de recerca i empreses del sector biomèdic que es començava a construir al voltant de l’HUB i l’IDIBELL, i que aniria unit a una transformació urbanística que havia de situar l'Hospital Universitari de Bellvitge en un nou eix de centralitat ciutadana a l’Hospitalet de Llobregat.


Construcció d’un nou bloc tecnicoquirúrgic


Aquest període va ser també el de les obres de construcció de la Fase II del Projecte Nou Bellvitge, consistent en un nou edifici de 42.000 m2 distribuïts en quatre plantes destinat a albergar els nous serveis de Farmàcia, Esterilització, Urgències, gabinets d’exploració, hospitals de dia, nou bloc de 32 quiròfans, i nova àrea de malalt crític amb 80 llits d’UCI i reanimació. 

Millora de les infraestructures i instal·lacions


Mentre prosseguia la construcció del nou bloc tecnicoquirúrgic, no va quedar oblidada la renovació i ampliació de les instal·lacions ja existents, amb accions com ara el condicionament i remodelació de les dependències de l’àrea de malalties del sistema nerviós, la renovació del Laboratori d’Electrofisiologia, o la posada en marxa de la Unitat Funcional d’MPOC, entre d’altres. A més, es va encetar una destacada línia d'innovació tecnològica en medicina robòtica amb la incorporació del sistema quirúrgic robotitzat Da Vinci.

Va ser també l’any de l’arrencada de noves unitats funcionals oncològiques i no oncològiques, de l’inici del Codi infart, i d’un projecte pioner de preservació del ronyó basat en la preservació renal pulsativa. Convertit en el cinquè hospital trasplantador d'Espanya en ronyó i fetge i el sisè en cor, l’Hospital va celebrar aquell 2009 els 25 anys del primer trasplantament de fetge.

Per altra banda, es van reforçar les mesures de protecció contra incendis i les restriccions al consum de tabac en tot el recinte hospitalari. Així mateix, va tenir gran un impacte i visibilitat la remodelació dels vials i espais d’aparcament del recinte, amb la creació d’un carril bici i noves places per a discapacitats, a fi d’adequar aquests espais als requeriments de seguretat i millorar l’accessibilitat dels usuaris.

En l’àmbit de la cooperació social, destaca l’acord signat amb la Fundació Vicenç Ferrer, en virtut del qual professionals de l’HUB presten ajuda a la important activitat que aquesta entitat porta a terme en diversos hospitals del centre de l’Índia.

Pujar