Bellvitge Hospital

Institut Català de la Salut

Video Corporatiu

L’Hospital Universitari de Bellvitge és un dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), empresa pública amb personalitat jurídica pròpia i autonomia funcional i de gestió que presta serveis integrals d’atenció primària i hospitalària arreu del territori català.

S’inaugura l’any 1972, i la seva ubicació geogràfica són els afores del barri de Bellvitge, en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat. Està acreditat com a centre hospitalari de tercer nivell i disposa de totes les especialitats medicoquirúrgiques excepte pediatria i obstetrícia. Hi treballen més de 4.200 persones, desposa de 906 llits d'hospitalització, 30 quiròfans, i 165 sales de Consultes Externes.

Aquesta oferta sanitària dóna com a resultat l'ingrés anual de més de 32.000 pacients, l'atenció de més de 125.000 urgències i la realització de 12.000 operacions d'alta complexitat. Per algunes especialitats terciaries, l'Hospital Universitari de Bellvitge també és centre de referència per a pacients de les regions sanitàries del sud de Catalunya, incloent Tarragona i Tortosa. Per tant, en processos d’alta complexitat és centre de referència per a més de 2 milions d’habitants.

L'Hospital és la seu i el centre de referència d'alta complexitat de la Gerència Territorial Metropolitana-Sud de l’ICS, màxim òrgan de direcció i coordinació del conjunt de centres, serveis i institucions sanitàries de l’ICS a l’Hospitalet de Llobregat, el Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf.

La Gerència Territorial Metropolitana-Sud inclou més de 120 centres d'atenció primària, l'Hospital de Viladecans i l'Hospital Univeristrai de Bellvitge. Aquest territori correspon a una població aproximada d'1,3 milions de persones. L'estructura de la Gerència Territorial Metropolitana-Sud permet integrar sota el mateix àmbit tots els procesos asistencial i de suport.

Imatges

L’Hospital Universitari de Bellvitge disposa d'un canal propi a YouTube i a Flickr per a la difussió de continguts audiovisuals de l'hospital