Sou a: Portada > Docència

Docència i recerca

Requisits de presentació

El CEIC avalua tots els projectes de recerca que es desenvolupen dins del seu àmbit d’actuació. Donat que segons el tipus de projecte de recerca a presentar, la normativa i les exigències legals són diferents, el Comitè classifica els projectes de recerca d’acord amb el criteri següent: assaigs clínics amb medicaments; investigacions clíniques amb productes sanitaris; estudis observacionals postautorització amb medicaments; altres projectes d’investigació biomèdica (estudis d’investigació amb mostres biològiques humanes, estudis observacionals sense medicaments, investigacions clíniques amb procediments invasius, estudis observacionals amb productes sanitaris, etc.)

Per sol·licitar l’avaluació d’un projecte de recerca, cal presentar al CEIC una documentació que és específica per a cada tipus de projecte. Podeu trobar els requisits i la documentació en els documents adjunts.

Si teniu qualsevol dubte al respecte, podeu adreçar-vos a la secretaria del CEIC.