Carregant

Show info

diàlisi

L’Hospital de Bellvitge posa en marxa un programa d’hemodiàlisi a domicili

Aquest règim menys agressiu repercuteix en una disminució de les complicacions i dels ingressos hospitalaris i en un augment de la supervivència en relació amb els pacients que es dialitzen a l’hospital, segons han demostrat estudis internacionals. L’hemodiàlisi a domicili també resulta...

El Hospital de Bellvitge pone en marcha un programa de hemodiálisis a domicilio

Este régimen menos agresivo repercute en una disminución de las complicaciones y los ingresos hospitalarios y en un aumento de la supervivencia en relación con los pacientes que se dializan en el hospital, según han demostrado estudios internacionales. La hemodiálisis a domicilio también resulta...