Carregant

Show info

Nolla Solé, Joan Miquel

Cap de servei

Doctor en Medicina (UB).
Professor del Departament de Ciències Clíniques. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB).
Cap d'estudis de Medicina. Campus Bellvitge. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (UB).
Diploma de postgrau en avaluació econòmica de tecnologies sanitàries (UPF).
Master en gestió hospitalària i en serveis sanitaris (UB).
Acreditació de catedràtic emesa per la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) i de la acreditación (ASNECA)( (ANECA).
Acreditació de recerca avançada emesa per la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).
President de la Societat Catalana de Reumatologia (SCR).